Jørgen Jensen Friis

Gårdejer, købte Rønkjær i 1904. Var sognefoged i Fjelstrup fra 19?? til 19??.

Som sønderjyde deltog han i 1. verdenskrig på tysk side, hvilket han har beskrevet i Minder fra min deltagelse i den store krig 1914-1918 Hans brevveksling med sin hustru er ret enestående ved at ikke blot brevene fra ham, men også til ham er bevarede. De er blevet udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i: Mellem Fjelstrup og fronten ved Annette Østergaard Schultz i december 1996 - ISBN 87-7406-090-2.


Stamtræ

      
                           +-------------------------
              Jørgen Jensen Friis   |
              +-------------------------+
              |Født: __.__.1801     +-------------------------
 Jacob Jensen Friis    | Død: __.__.1872
 +-------------------------+
 |Født: __.__.1832     |             +-------------------------
 | Død: __.__.1902     |Bodil Kjestine Friis   |
 |             +-------------------------+
 |             Født: __.__.1812     +-------------------------
 |Jørgen Jensen Friis    Død: __-__-1855
 +-------------------------
 |Født: 02.12.1878                  +-------------------------
 | Død: 30.05.1975     Mads Jensen Hauge    |
 |Ægtefælle Inger S. Krogh +-------------------------+
 |             |Født: __.__.1804     +-------------------------
 |Kjestine Marie Hauge   | Død: __.__.1889
 +-------------------------+
 Født: __.__.1841     |             +-------------------------
  Død: __.__.1931     |Cathrine Elisabeth Hauge |
              +-------------------------+
              Født: __.__.1804     +-------------------------
               Død: __.__.1861

Til toppen af denne side. Information om FamilieNet / FamilyWeb
Skrevet af Jørgen Bak 27.1.1997