Personregister

89 personer, 31 familier fra filen C:\ANER\FRIIS.GED (16 JUN 1998)

Efternavnsregister


Thomas Ahrenkiel - Jens Hansen
Cathrine Elisabeth Hauge - Kurt Østergaard

[FamilieNet]
[Sidens top] © - Jørgen Bak - jbak@post2.tele.dk
Web-side dannet af GED2HTML v3.1a (8/20/97), Tue Jun 16 01:28:24 1998