Manifest om mine web-sider

Dette manifest beskriver filosofien bag mine web-sider.

Enhver web-side er centrum for WWW

Det medfører imidlertid at man skal kunne finde enhver anden side fra den aktuelle side - og alle andre sider skal kunne finde den pågældende. Det betyder også at der ideelt set kun er statiske sider. Dynamiske sider, hvor indholdet ændrer sig fra gang til gang, fx. ved opslag i databaser skal betragtes som konkret begrundede undtagelser. De er umulige at henvise til.

En web-side skal

Forfatteren bør stræbe efter at den bredest mulige læserskare kan få udbytte af web-siden.

Filosofien omsat til praksis

Kort sagt er det dækket af 'enkelhed er en dyd'.

Det handler om overbringelsen af et budskab: forfatter - isenkram - læser. Før Guttenberg var hvert værk unikt, og forfatteren havde en god fornemmelse for hvem læseren var (der var ikke så mange muligheder...) og der ville ofte være en form for aftale mellem forfatter og læser om hvordan værket skulle præsenteres. Med Guttenberg ændrede det sig radikalt. Forfatteren overlod sit værk til en produktionsenhed (i dag et forlag med designere, layoutere, reprofolk mv.) som suverænt bestemte hvordan et værk skulle se ud. Læseren var et passivt element, der blot kunne tage det færdige produkt eller lade være.

Det er slut nu.

Layoutere piver godt nok og foretager sig mange krumspring - men de er ved at havne i samme situation som klassiske bly-typografer og gåsefjerssnittere: de er et historisk relikt. Kommunikationen er blevet demokratiseret - forfatteren formulerer sit budskab, og beskriver herunder hvilke dokument-elementer det består af (brødtekst, overskrifter, fremhævelser m.v.) og læseren beslutter sig derpå for den præsentation af informationen, der passer vedkommende bedst.

Det er det, jeg forholder mig til, og som beskrevet i næste afsnit er der nogle få, væsentlige behov, der bør være opfyldt:

  1. Dokumentet bør være korrekt identificeret i forhold til publikationsstandarden (!DOCTYPE-linien)
  2. Sidens hoved skal indeholde information, der hjælper elektroniske opslagsfunktioner (søgerobotter, katalogiseringsfunktioner mv.)
  3. Hver side bør have en kolofon, som jeg placerer til sidst, der beskriver sidens oprindelse og den ansvarshavende.
Skjult i disse betragtninger er 'den naturlige iagttagelse': FRAMES er et vildskud. De må ikke bruges på web-sider, som påpeget af alle, der har tænkt over deres funktionalitet. Den er ganske vist taget med som laveste niveau i HTML 4.0 standarden, men blot fordi nogle få web-læsere og tilhørende redigeringsværktøjer har ladet ukrudtet brede sig, og de, der laver standarden, er godt klar over at de skal forholde sig til virkeligheden - også når den fremviser uheldige sider. Ved at tage den med i definitionen på den ydmyge plads, er kimen lagt til at fjerne dem!

Opbygningen af mine web-sider

Principielt set er mine sider i dag skrevet under overholdelse af HTML 4.0 standarden, hvor præsentationen af tekstelementerne håndteres i en stilbeskrivelse ved anvendelsen af CSS. I sidens hoved-blok er der meta-information, som beskrevet af Dublin-Core.

Identifikation af dokumenttype

Alle sider indledes med korrekt SGML-identifikation. Jeg holder mig tæt til standarden, og vil derfor anvende den strengeste definition, der giver størst frihed til læseren:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

Undtagelsesvis kan der dog forekomme elementer, der burde indarbejdes i stilbeskrivelsen, hvor jeg der tillader mig at slappe af og anvende

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML Transitional 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

Jeg vil fortrinsvis skrive på dansk - og det vil blive angivet ved

<HTML lang="da">

Meta-information om web-siden

<meta name="Description" content="dansk resumé">
<meta name="Keywords" content="danske nøgleord">
<meta name="Description" lang="en" content="engelsk resumé">
<meta name="Keywords" lang="en" content="engelske nøgleord">
<meta name="Author" content="J&oslash;rgen Bak">
<meta name="Language" content="da">
<meta name="Date" content="dd. mmm åååå tt:mm:ss">
<meta name="Identifier" content="URI">
<link rel="stylesheet" href="CSS-URI" type="text/css">
<base href="URI">

Kolofon

Nederst på hver side vil der være en kolofon med følgende indhold:

<hr title="--- Kolofon ---" id="kolofon">
<A HREF="http://validator.w3.org/">
<IMG SRC="vh40.gif" ALT=" [Valid HTML 4.0!] " HEIGHT=31 WIDTH=88 class="vh40"></A>
<a href="#top">
<img src="/jbak/go_top_b.gif" width=20 height=20 alt="[Sidens top] "></a>
<a href="/jbak/manifest.htm">Manifest</a> for mine web-sider
<br><a href="/jbak/copyrite.htm">&copy;</a>
<a href="/jbak/">J&oslash;rgen Bak</a>
- Kommentarer til
<a href="mailto:jbak@post2.tele.dk">jbak@post2.tele.dk</a>
<br>URI - Opdateret dd. mmm åååå tt:mm:ss


Valid HTML 4.0!
[Sidens top] © - Jørgen Bak - Opdateret 19980516
http://www.negroj.dk/manifest.htm