Min uforgribelige mening om ...

Opasia

Dette skrift er et af mine holdningsudtryk om informationssamfundet. Det er et dynamisk dokument, der vil udvikle sig med tiden. Du er velkommen til at henvise til det, men læs lige min henvisningsside.

Kommentarer modtages meget gerne - skriv til joergen.bak@post2.tele.dk


Indholdsfortegnelse

Se også:

Fortsat undren over Opasia

Jeg kan for så vidt godt forstå, at man kan blive overvældet af succes. Og hvis der kommer et uventet boom, må der opstå flaskehalse.

Men TeleDanmark har med truttende basuner og flyvende grise deklameret, at de vil være de største på nettet, og de skal have 100.000 kunder inden 1997. De har samtidig mere end antydet at nu skal de, der ikke lige har mod på at stable en almindelig modem-forbindelse med WinSocket på benene, også med på nettet.

Det er meget fint, men det vil soleklart give mange henvendelser

Det stiller store krav til produktet og til virksomhedens støttefunktioner. Det skal være dansk, så jeg skriver ikke 'support'. Det er meget uforståeligt med den nuværende situation, hvor der stort set ikke kan skabes kontakt med TeleDanmark/Opasia.

Selvfølgelig har det ikke hjulpet at produktet oveni købet leveres med ufuldstændig beskrivelse. F.x. mangler de nuværende Diatel-brugere oplysninger om hvilken e-post adresse, man kan bruge fra Netscape. Og generelt set er der ingen hjælp til hvorledes Netscape skal behandles for at sende eller modtage e-post. Det er synd for fru Jensen. Det er uanstændigt, når man kun kan tilbyde folk (ca. 20 ad gangen) 30 minutter i en telefonkø med et mere - eller, så vidt jeg har hørt, ofte mindre - afklarende svar (evt. bag i en ny halv-timers kø). Men det skæpper selvfølgelig i moderselskabets kasse med alle de telefonlinier, der lystigt står og tæller.

Jeg har selv forsøgt følgende:

 1. Udfyldt 'leverandør-formen' med mine spørgsmål (for der findes ikke en Opasia e-post kasse til spørgsmål)
 2. Skrevet til tdk@tdk.dk
 3. Skrevet e-post til Diatel bruger-service (som jeg kan se, er blevet læst)
 4. Anvendt Diatel's diskussionsforum 'Det ny Diatel' (=Opasia?)
 5. Prøvet at ringe - kun mødt optaget-tone, og ville ikke have haft tålmodighed/lyst til at hænge i en halv-times ventekø
 6. Skrevet et 'rigtigt' gammeldags brev, og puttet det i postkassen
 7. Skrevet disse indlæg på webben om Opasia m.v. - og jeg kan se at en hel del har læst dem. Samtidig er der flere, der kopierer dem videre til andre kredse, så de kommer ud til mange. (Husk fortsat at lade et ord falde til mig - I behøver ikke en tilladelse, men gerne en lille besked til mig, så I, der kopierer, kan få udviklingen med)
  Mange har læst dem, og der er kommet en hel del reaktioner - den almindelige er 'det mener jeg også'.
Sidste nyt: Jeg har nu fået brev fra TeleDanmark - tak for det.

Tilbage til Indholdsfortegnelse

Anmeldelse af Opasia's websider

Indledningsvis vil jeg lige sige at jeg faktisk har fået svar fra det reklamebureau, der arbejder med Opasia. Jeg har her fået at vide at der var lagt mest arbejde i CD'en, og at man var klar over at web-siderne var primitive. Der vil snart komme forbedrede udgaver. Det følgende må meget gerne opfattes som konstruktiv inspiration til forbedringer.

For ikke at tabe den almindelige læser, forsøger jeg at begrænse tekniske udtryk, men det kan ikke helt undgås.

 1. Enhver webside bør være signeret, enten med en e-post adresse (med mailto:, så den er brugervenlig) eller med en henvisning til en 'forfatter-web-side', hvor der så bl.a. er e-post adresse(r).
  Der er ikke det mindste spor af dette på Opasia's sider.
 2. Der skal udvises omhu med skrift og baggrund. Baggrunden må ikke være forstyrrende på teksten. En spraglet baggrund kan bevirke at siden blive ulæselig. Link's bør være tydelige - specielt hvis baggrunden ikke er ultra-neutral.
  Opasia's baggrunde er skrækkelige, og specielt de 'smarte' Opasia-skrifttegn er svært læselige (og burde ofte, hvis de skal bevares, have link-funktioner). Skriften i den venstre, lodrette frame er meget vanskelig læselig.
 3. 'Frames' bør behandles med stor varsomhed. Det er direkte uheldigt at bevare Opasia's frames, når linket fører udenfor Opasia's egne sider. Fx. vil 'Reload' bevirke at man ryger tilbage til Opasia's start, og dermed kan man risikere at tabe tråden til den interessante side, man lige har fundet i Langtbortistan.
 4. De få Opasia-sider består næsten udelukkende af meget primitivt strukturerede opremsninger af link's. Det er ikke særligt brugervenligt, og det er meget kedeligt at kigge på. Det er milevidt fra CD'en, der havner i den anden grøft.
 5. I webland (for Guds skyld ikke Cyberspace) bør vi være åbne overfor hinanden. Jo mere ansvarsfuld en post man har, desto mere vigtigt er det. Se fx. Nordisk Wavin, eller Danmarks Radio eller min favorit: Kort- og Matrikelstyrelsen.
  Opasia's ledelse (direktion og bestyrelse) og organisation må og skal også frem i lyset - naturligvis med e-post adresser til de enkelte personer.
 6. Slutteligen kan jeg ikke se det mindste spor af brugernes web-sider. Det hører da med i dag, hvis man skal have en Internet-forbindelse. I Opasia-sammenhæng skal det naturligvis være inkluderet i de 700 kr i årlig abonnement, så længe det
Tilbage til Indholdsfortegnelse

Hvorfor bliver jeg hos Opasia?

Efter at have læst større eller mindre dele af mine skriverier kunne nogen måske undre sig over hvorfor jeg ikke bare dropper Opasia og snupper en anden Internet-forbindelse. Der er tre hovedgrunde:
 1. Den vigtigste er, at jeg mener, at det er vigtigt at Informationssamfundet bliver for alle. Derfor skal Internet-udbydere ikke være små entusiast-foretagender med de allersmarteste programmer, der hele tiden opgraderes (og et enkelt modem) men være lige så solide og robuste som elværkerne. Her har TeleDanmark en stor fordel, og jeg synes det er en meget fin melding at ville bringe danskere en masse på nettet.
 2. Det er nok her, der bliver taget hul på kommercielle tjenester. Fx. har det kun været hos Diatel, og nu Opasia, at man kan få fat i DMI's vejrradarbilleder hvert 10. minut. En nødvendighed til mangen en havefest!
 3. En troldsplint:

Tilbage til Indholdsfortegnelse


Til toppen af denne side.
Skrevet af Jørgen Bak 25.5.1996.