Personregister

126 personer, 52 familier fra filen C:\ANER\OSTERGRD.GED (14 JUN 1998)

Efternavnsregister


Astrid Bak - Gudrun Nielsen
Harry Nielsen - Astrid _____
Grete _____ - Thomas Østergaard

[FamilieNet]
[Sidens top] © - Jørgen Bak - jbak@post2.tele.dk
Web-side dannet af GED2HTML v3.1a (8/20/97), Tue Jun 16 01:30:02 1998