Kirkebakken 23
DK-8330 Beder

Telefon: +45 8693 7253
E-post : joergen.bak@post2.tele.dk
[Kort med husets placering]
10°12,72'E, 56°3,63'N
Matr. 6h, Beder By

Vis på JUBII-luftfoto - JUBII-kort - TeleDanmark-kort
Russisk spionsatellitbillede
Ejendomsvurdering 2000


Huset er bygget i 1945 af murer Gisselmann som cementstøberi. Han blev kort efter gift med Esther, og de skulle jo bo et sted - det blev i dette hus. Til at begynde med brugte de kun et enkelt rum i huset, men kort tid efter blev huset ombygget til ren beboelse. Det betød blandt andet at en køreport i sydgavlen blev muret til. Gisselmann flyttede senere ind i et nyt hus et andet sted på Kirkebakken, og solgte dette.

[Huset i 1945/46]
Huset, omkring 1946, efter ombygningen til beboelse
I horisonten til venstre for huset kan alléen til Moesgård anes. Det vil man næppe tro i dag.

[Huset i dag, set fra Skoleparken] Der har været adskillige ejere, og det har atter ydet en tjeneste i dansk erhvervsliv, da 3B Bukser (i dagBertoni) startede i huset. De mange symaskiner gør at huset i dag er meget velforsynet med elektriske loftsstik!

Huset fik en ordentlig tur i begyndelsen af halvfjerdserne - nyt tag og udnyttelse af overetagen. Vi overtog det i 1985, og renoverede det i 1991.

Bopæl for:

Astrid bor også i Uggerby - og Kristian er der en gang i mellem.

[Huset set fra haven]
Huset i dag - fra haven og fra Skoleparken


Valid HTML 4.0! [Sidens top] © - Jørgen Bak - 11. oktober 2000
http://www.negroj.dk/8330kb23.htm